De mogelijkheden van DatawattchDatawattch is het platform voor monitoring en onderhoud van grootschalige zonnestroominstallaties, verwarmingssystemen en sensoren. Het platform is opgezet aan de hand van wensen van installateurs, woningcorporaties en onderhoudspartijen.

SOLAR
OPBRENGST


STORINGS- DETECTIE


COMPLETE WORKFLOW


SLA
RAPPORTAGE


Datawattch weet of een systeem voldoende produceert.

 

100% Nederlands

Datawattch is een Nederlands product en voldoet volledig aan de strenge eisen voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onze servers staan in Nederland. De omvormers communiceren alleen met onze servers.
5600

woningen met
DatawattchAutomatische monitoring & meer