Privacy en Algemene Voorwaarden

Link naar onze Algemene Voorwaarden

Privacy & Cookie Policy

Dit is de privacy en cookie policy van Datawattch B.V. Datawattch is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verstrekt via de website datawattch.nl, bij het sluiten van een overeenkomst met Datawattch door het gebruik van het Datawattch browser based of app based monitoring-, prestatie- en onderhoudsysteem.

Persoonsgegevens

Via onze website of anderszins verwerken wij persoonsgegevens van u. Bijvoorbeeld als u zich bij ons zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, een offerte aanvraagt, een order plaatst, onze software installeert, of als u gebruik maakt van ons systeem.

Als u een Datawattch systeem aanschaft bij Datawattch of een dealer van Datawattch, verkrijgt Datawattch onder meer de persoonsgegevens die u aan ons of onze partner verstrekt, waaronder uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en eventuele bankrekeninggegevens.

Overige gegevens

Tevens ontvangt Datawattch opbrengst en onder andere opbrengst- en verbruiksgegevens van uw zonnepanelen systeem, eventueel warmtepomp, combiketel, energiemeter of gegevens van andere sensoren in uw woning of gebouw.
Uw persoons- en overige gegevens zullen slechts worden verwerkt voor zover u hiermee ingestemd. Bij het opleveren van het systeem in uw woning en/of bij de installatie van de app kunt u ons toestemming geven.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Wij koppelen de ontvangen gegevens aan uw persoonsgegevens ten einde onze diensten aan u te kunnen verlenen, waaronder het zenden van software updates voor ons systeem, om onze producten te kunnen verbeteren en om energieverbruik en/of -besparingen van u en andere gebruikers van ons systeem op diverse niveaus (in een bepaald tijdbestek en/of van een bepaalde groep) te analyseren.
Door analyse kunnen wij u en/of onze partner via onze app of email informeren over de prestatie van of storingen van de verschillende systemen in uw woning of gebouw en om u en/of onze partner te kunnen informeren via onze app of email over mogelijke besparingsmogelijkheden, aanbiedingen van producten ook van eventuele derden.
Indien u op een later moment deze aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar ons uitschrijvings mailadres onderaan de e-mailing.
Daarnaast gebruikt Datawattch uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden, om nieuwsbrieven te sturen, om gestelde vragen te beantwoorden en u te informeren over onze huidige en toekomstige producten of diensten.

Datawattch kan uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen die de in deze privacy en cookie policy beschreven gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Datawattch zullen uitvoeren.

Inzage, correctie en verzet

U heeft op elk moment het recht uw door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien. Daarnaast kunt u verzoeken, als u van mening bent dat uw persoonsgegevens die door Datawattch worden gebruikt onjuist of onvolledig zijn of niet terzake doen, deze gegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen.

Forum

Indien Datawattch besluit tot de instelling van een forum en u hiervan gebruik maakt, kan Datawattch bepaalde door u verstrekte gegevens in de betreffende openbare profielpagina’s tonen. Bij het invullen van uw profiel is duidelijk aangegeven welke gegevens openbaar zijn en welke niet. Indien u niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kunt u de invulvelden in uw profiel leeg laten.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Datawattch bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden. Wanneer u ervoor kiest om uzelf af te melden van ons systeem, dan zullen wij uw persoonsgegevens ontkoppelen van de historische gegevens van onder andere verbruiksgegevens van uw zonnepanelen systeem en eventueel warmtepomp, combiketel, energiemeter of andere sensoren in uw woning of gebouw.
Wanneer u bijvoorbeeld als huurder een woning verlaat blijven de historische verbruiksgegevens in ons systeem aanwezig (om bijvoorbeeld het rendement van een systeem te kunnen bepalen), maar zullen we per direct uw persoonlijke gegevens als naam, bankrekening en email ontkoppelen van de gegevens en verwijderden.

Als u uw forumaccount laat opheffen, dan heeft u zelf de mogelijkheid om de berichten die u op de website hebt gepost te verwijderen of te aan te passen c.q. te anonimiseren zodat deze voor andere bezoekers niet langer tot uw persoon herleidbaar zijn.

Cookies en website informatie

De Datawattch website kan gebruik maken van “cookies” om u te helpen zich aan te melden en om uw online eravring te personaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan uw internet browser worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van uw computer plaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer over te brengen. Als het niet nodig is dat een cookie persoonsgegevens opslaat, doen wij dat niet. U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat u zich niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de bepaalde functies van onze website en services waarvoor cookies noodzakelijk zijn. De geldigheidsduur van de cookies is dertig dagen na de laatste inlogdatum.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij informatie verzamelen over uw bezoek, inclusief de pagina’s die u bekijkt, de koppelingen waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die uw browser naar elke website verzendt die u bezoekt, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte. Voor zover het persoonsgegevens betreft zullen we deze alleen gebruiken voor de beschreven doeleinden en niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.

Wijziging privacy en cookie policy

Deze privacy en cookie policy kan eenzijdig door Datawattch worden gewijzigd. Deze wijzigingen treden in werking op de datum vermeld op de bekendmaking. Wij adviseren u regelmatig deze privacy en cookie policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Versie 23-05-2018